100 let Speciální teorie relativity

Rok 2005 je mezinárodním rokem fyziky. Důvodem k tomuto výročí je několik podstatných objevů k nimž došlo právě před sto lety, v roce 1905. Ovlivnily naše chápání světa a projevily se také v technice, kterou jsme obklopeni v každodenním životě. Jedním z těchto významných počinů byl objev speciální teorie relativity (STR). Albert Einstein ji publikoval v Annalen der Physik pod názvem: Zur Elektrodynamik bewegter Körper; Krása Einsteinem odvozené teorie je v její (relativní) jednoduchosti a eleganci použitého postupu.

Vysvětlení STR lze najít v mnoha českých učebnicích fyziky i některých knihách věnovaných pouze této problematice. Nikde jsme však nenašli doslovný překlad (i když předpokládáme, že byl proveden) a tak jsme se o něj pokusili.

Snahou bylo přeložit originál tak, aby byl jak jazykově a formálně, tak logicky a fyzikálně správný, aby byla dodržena konzistence a jednoduchost Einsteinova stylu i ve smyslu použitých formulací a výrazů. Pokusili jsme se také zachovat původní formátování textu. Za pomoc při překladu bychom rádi poděkovali zejména paní Evě Klimánkové a Monice Pelíškové.

                                                                                                                                                Petr Čížek & Jan Jedelský


 

Originál STR v němčině: Zur Elektrodynamik bewegter Körper von A. Einstein
       
Překlad STR do češtiny, kinematická část: K elektrodynamice pohybujících se těles; od A. Einsteina 1/2
       
Překlad STR do češtiny, elektrodynamická část: K elektrodynamice pohybujících se těles; od A. Einsteina 2/2
       

 

Einsteinův životopis   About Einstein   Poznámky k pobytu Alberta Einsteina v Praze   Další informace o Einsteinovi

Vysvětlení STR   Podrobnosti k OTR   Test OTR - Gravity probe B

Einsteinova hádanka   Něco o době, kdy se rodila STR   Jiná stránka o Einsteinovi

 


 
Některé z knih, které vyšly u nás:
 

B. G. Kuzněcov: Albert Einstein - život, smrt, nesmrtelnost. SPN. Praha. 1986.

J. Horský: Albert Einstein, I, Formát: A5, počet stran: 48, SBN 80-7196-093-4, Prometheus, Praha 1998
 Johannes von Buttlar: Einstein na druhou, ISBN: 8086218511
Thomas Levenson: Einstein v Berlíně, Vydalo: Práh 2004. Kategorie: Biografie

Albert Einstein: Jak vidím svět. Nakladatelství lidové noviny. Praha. 1993.

 

zpět na hlavní stránku